Διαβρωτικό Νερού – Extra Strong Wood Stripper

Διαβρωτικό Νερού – Extra Strong Wood Stripper

Διαβρωτικό Νερού

Για όλες τις επιφάνειες.
Υδατοδιάλυτο, ισχυρό αφαιρετικό χρωμάτων, σχεδόν άοσμο, χωρίς διχλωρομεθάνιο, αρωματικούς διαλύτες και μεθανόλη. Δεν επηρεάζει τη φυσική απόχρωση του ξύλου. Επαγγελματικής χρήσης. Δεν υπόκειται σε εμπορικούς περιορισμούς.

 

Συστάσεις για την εφαρμογή:

To αφαιρετικό χρωμάτων νερού έχει πιο προοδευτική δράση από τα υπόλοιπα αφαιρετικά χρωμάτων. Συνιστάται λοιπόν να παραμένει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Συσκευασία

,

gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more
All search results